W dniu 24 maja 2019r. dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim –  Danuta Mielańczyk i dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim – Dorota Kowalska podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy. Celem tego porozumienia jest przede wszystkim wzajemna działalność w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego, popularyzacja systemu ochrony zdrowia, działania promocyjno-edukacyjne, które dotyczą służby zdrowia, jak  również współpraca w przypadku zdarzeń medycznych.

Pasek dostępności