Zgodnie z podpisaną w dniu 26 czerwca 2013 r. umową, Wykonawca robót budowlanych rozpoczął realizację zadania pt.: „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., ul. Gałczyńskiego 1”.

W pierwszej kolejności wykonywane są  prace rozbiórkowe w części modernizowanej budynku oraz przygotowawcze na terenie przeznaczonym pod rozbudowę.

rozb3

rozb2

rozb1

dsc_0450

Pasek dostępności