Rozwiniemy Twoje zainteresowania związane z górnictwem i tradycją śląskiej ziemi. Nauczysz się wykonywania robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych, wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż, wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych, organizowania i prowadzenia robót górniczych. Wszyscy absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy na kopalniach należących do PGG. Dodatkowym atutem kształcenia na tym kierunku może być propozycja PGG o ufundowaniu stypendiów uczniom rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych, kształcących przyszłych górników!