Przez najbliższe cztery lata skupisz się zawodowo na: montowaniu i uruchamianiu maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywaniu i uruchamianiu instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowaniu i usuwaniu uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, ocenianiu stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie.

Absolwent to poszukiwany na rynku pracy specjalista w zakładach elektrycznych, kopalniach, na kolei, w biurach projektowych. Bez wahania – to zawód dla Ciebie!

Wszyscy absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy na kopalniach należących do PGG.