Przygotujemy Cię do: wykonywania badań analitycznych składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistycznej na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu. Swoją pracę będziesz wykonywał z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, w oparciu o współczesne metody analityczne: klasyczne, fizykochemiczne i biochemiczne.

Wybierając ten zawód, pracę znajdziesz w: branży chemicznej, ochrony środowiska, medycznej, spożywczej, a nawet kryminalistycznej.

Twoje doświadczenie zawodowe wzbogaci nauka w wysokospecjalistycznych pracowniach i laboratoriach.