logo-plus_0

Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczęła się realizacja 4 projektów w ramach programu Erasmus+. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wezmą udział w 2 projektach mobilnościowych oraz 2 projektach partnerskich.

Projekt KA1 VET Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy zakłada wyjazdy wyselekcjonowanych uczniów klas trzecich na praktyki zawodowe w Niemczech, Irlandii i Portugalii. Wyjazdy odbywać się będą zgodnie z harmonogramem praktyk zawodowych dla całej szkoły w II semestrze. Projekt będzie trwał 2 lata i w kolejnym roku szkolnym obejmie tegorocznych drugoklasistów. Więcej na temat tego projektu na stronie www.erasmus.zsz.wodzislaw.pl. Całkowita wartość projektu to 167 167€.

Projekt KA1 SE Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji skierowany jest do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, którzy odbędą 8 szkoleń w międzynarodowym gronie w Hiszpanii, Włoszech, Irlandii, Norwegii oraz na Cyprze. Tematyka szkoleń związana jest z wykorzystaniem nowych technologii, metod i narzędzi w nauczaniu, komunikacji w j. angielskim oraz kompetencji miękkich. Dodatkowo 4 nauczycieli przez 2 tygodnie będzie obserwowało lekcje prowadzone w szkołach we Włoszech i na Islandii. Pierwsze kursy odbędą się już w październiku i listopadzie. Więcej na temat tego projektu na stronie www.erasmus.zsz.wodzislaw.pl (link: http://erasmus.zsz.wodzislaw.pl/index.php/o-projekcie/o-projekcie-kursy-nauczycielskie). Całkowita wartość projektu to 24 685€

Kolejny projekt (w ramach akcji KA2 SE) zakłada współpracę szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Polski, Czech i Łotwy w zakresie promowania kształcenia technicznego poprzez wspólne zajęcia z zakresu robotyki, druku 3D, automatyki, mechatroniki. Nasza szkoła pełni rolę koordynatora całego projektu a polskim partnerem gimnazjalnym będzie Gimnazjum Nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Wodzisławia. Wartość projektu wynosi 25 840€.