DSC_0271

ELEKTRYK – zawodowiec w dziedzinie montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych! Znajdziesz zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych, obsługowo-naprawczych, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. A tam, już jako fachowiec w swojej dziedzinie będziesz zajmował się:

· projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych,

· montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;

· instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych,

· wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

· wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych;

· przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki;

· wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.