Spotkanie rodziców klas pierwszych (technikum i branżowej szkoły I stopnia) z dyrekcją szkoły, specjalistą d/s prewencji i resocjalizacji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, pedagogiem, psychologiem oraz wychowawcami odbędzie się 12 września (wtorek) o godzinie 16:30 w auli szkolnej. Po spotkaniu odbędą się zebrania z wychowawcami klas.

Spotkanie rodziców klas czwartych: 4AH, 4G, 4ET i 3O z dyrekcją szkoły, pedagogiem i wychowawcami odbędzie się  12 września (wtorek)  w auli szkolnej o godzinie 17:15, po czym odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

Spotkanie rodziców uczniów klas drugich i trzecich  (technikum) oraz 2O i 2OES z wychowawcą odbędzie się 13 września (środa).

Spotkanie rodziców uczniów klasy IV MT (technikum) z wychowawcą odbędzie się 15 września (piątek) o godzinie 17:30.