Ustala się następujący skład Rady Rodziców rok szkolny 2017/2018

 1. Przewodniczący – SURMA BAEBARA
 2. Z-ca przewodniczącego – SĄCZEK ANDRZEJ

Komisja Rewizyjna :

 1. Przewodniczący – GAWLIK MARIA
 2. Członek – KRAKOWCYK   JACEK
 3. Członek –             KLON        BARBARA

Członkowie Prezydium Rady Rodziców :

 1. KOZIK SABINA
 2. KROSNY BOŻENA
 3. MAZUR ANNA
 4. SKUPIEŃ ALEKSANDRA
 5. KAŁUŻA PIOTR
 6. TRZASKALIK KRZYSZTOF
 7. SZEWCZYK TATIANA
 8. ŁUKOMSKA JUSTYNA
 9. MARCOL SYLWIA
 • WOŹNICA IWONA
 • PYTLIK BOŻENA
 • POŁEDNIK ZENONA
 • BERGER URSZULA
 • DEMBEK SYLWIA
 • FOJCIK EWELINA
 • BYSTRYKOWSKI TOMASZ