Ustala się następujący skład Rady Rodziców rok szkolny 2018/2019

1. Przewodniczący – SZULIK IZABELA

2. Z-ca przewodniczącego – SĄCZEK ANDRZEJ

Komisja Rewizyjna :

3. Przewodniczący – GAWLIK MARIA

4. Członek – KRAKOWCZYK JACEK
5. Członek – MAZUR ANNA

Członkowie Prezydium Rady Rodziców :

1. MOTYLIŃSKA IZABELA
2. JAJKO MARZENA
3. KUZICKA ANNA
4. WOŻNICA IWONA
5. MIKA ADAM
6. JÓŻWIAK ALEKSANDRA
7. KROSNY BOŻENA
8. SKUPIEŃ ALEKSANDRA
9. KAŁUŻA PIOTR
10. SŁAWIK ANGELIKA
11. SZEWCZYK TATIANA
12. BEDNAREK GRAŻYNA
13. ZANIBOŁ IZABELA
14. MANDERLA LESZEK
15. POŁEDNIK ZENONA
16. BERGER URSZULA
17. DEMBEK SYLWIA
18. FOJCIK EWELINA