Opiekun Samorządu Słuchaczy: Agata Rymer

przewodnicząca – Magdalena Kalota (II LOa)
zastępca – Tadeusz Rokicki (IV LOa)
sekretarz – Maciej Anysz (IV LOa)

przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mateusz Fałdowski (IV LOa)
zastępca – Mateusz Mika (IV LOa)
członek -Patryk Michalski (IV LOa)