Opiekun samorządu słuchaczy : Agata Rymer

  1. Magdalena Kalota (V LOa)         – przewodniczący
  2. Agnieszka Podbiał (V LOa)        – zastępca przewodniczącego
  3. Patrycja Kożuch (V LOa)            – sekretarz

Karolina Gardygała ( III TUK)     – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie:

Patrycja Chojnacka    (III LOa)
Weronika Kuczera      (III LOa)
Angelika Wita              (III TUK)
Agnieszka Popek        (III TUK)