• Dyrektor
  Danuta Mielańczyk

  Wicedyrektorzy
  Ewa Orzechowska-Sowa (wicedyrektor ds. szkół młodzieżowych)
  Beata Elsner (wicedyrektor ds. szkół dla dorosłych)
  Michał Weczerek (wicedyrektor ds. CKP)

  Kierownik szkolenia praktycznego
  Wiesław Pawlica

  Kierownik Zespołu Pracowni Specjalistycznych
  Jarosław Murawski

   

 • L.p. nazwisko i imię
  1 Bienias Aleksandra
  2 Bielec Adam
  3 Stacha Iwona
  4 Czyż Patryk
  5 Doczumiński Marcin
  6 Drużdż Barbara
  7 Durdziński Marian
  8 Dychała Jerzy
  9 Elsner Beata
  10 Frączek Piotr
  11 Gajda Krzysztof
  12 Gasztold Jacek
  13 Goik Weronika
  14 Górecki Rafał
  15 Grabiec Małgorzata
  16 Grądzka – Pisek Agnieszka
  17 Gryt Renata
  18 Gulis Marcin
  19 Hausman Artur
  20 Hibner Monika
  21 Hołomek Anna
  22 Janikowska Izabella
  23 Jończyk Andrzej
  24 Kajzerek Anna
  25 Koczy Marek
  26 Kowalska-Cichos Izabela
  27 Lampert Adam
  28 Limanowska Ewelina
  29 Lucyga Wanda
  30 Łupieżowiec Joanna
  31 Łupieżowiec Mirosław
  32 Maciejewski Arkadiusz
  33 Malarczyk Karolina
  34 Mielańczyk Danuta
  35 Michalak-Jarosz Małgorzata
  36 Michalewski Mirosław
  37 Mirecki Krystian
  38 Mrowiec Katarzyna
  39 Murawski Jarosław
  40 Niemiec Marek
  41 Nowak Bogusław
  42 Orzechowska-Sowa Ewa
  43 Parys Piotr
  44 Paruzel Barbara
  45 Pawlica Wiesław
  46 Płachta Adam
  47 Płaczko Michał
  48 Podleśny Jolanta
  49 Pompa Małgorzata
  50 Przybyła Ewa
  51 Pyszny Aleksandra
  52 Pytlik Waldemar
  53 Rajman-Morawiec Daria
  54 Rączka Bożena
  55 Riemel Artur
  56 Reguła Patrycja
  57 Rojek Grażyna
  58 Rymer Agata
  59 Sobeczko Natalia
  60 Sokół Janusz
  61 Spyra Helena
  62 Szopa Bogdan
  63 Tlołka Aleksander
  64 Uršnik Beata
  65 Wardenga Tomasz
  66 Wdowiak Małgorzata
  67 Weczerek Michał
  68 Wilkowska Anna
  69 Witański Ryszard
  70 Włoch Grażyna
  71 Wojciechowski Stanisław
  72 Wójcik Agnieszka
  73 Wójcik Andrzej
  74 Zimoch Anna
  75 Zimoch Leszek
  76  Kucza Joanna
  77 Reś Wojciech
  78  Zapalska Anna
 • Sekretarz szkoły
  Justyna Święcka

  Kierownik gospodarczy
  Maria Pietrasz

  Kadry
  Anna Kubin

  Sekretariat uczniów i słuchaczy
  Romana Siwek

  Łucja Talarowska
  Jolanta Szafarczyk

  Księgowość
  Małgorzata Zaborowska – główny księgowy
  Bogusława Gzella – zastępca głównego księgowego
  Barbara Szymura – płace

  Centrum Kształcenia Praktycznego – sekretariat
  Danuta Pawlus

  Pozaszkolne formy kształcenia
  Rafał Górecki
  Maria Pietrasz

  Administrator Systemu Informatycznego
  Dominik Pączkowski