• Dyrektor
  Danuta Mielańczyk

  Wicedyrektorzy
  Ewelina Limanowska (wicedyrektor ds. szkół młodzieżowych)
  Beata Elsner (wicedyrektor ds. szkół dla dorosłych)
  Wiesław Pawlica (wicedyrektor ds. CKP)

  Kierownik szkolenia praktycznego
  Waldemar Pytlik

  Kierownik Zespołu Pracowni Specjalistycznych
  Jarosław Murawski

   

 • L.p. Imię i nazwisko
  1 Adam Bielec (AB)
  2 Adam Lampert (La)
  3 Adam Płachta  (Pa)
  4 Agata Rymer (Ry)
  5 Agnieszka Grądzka – Pisek (Gr)
  6 Agnieszka Wójcik (Wa)
  7 Aleksander Tlołka (Ta)
  8 Aleksandra Bienias (Ba)
  9 Aleksandra Prudel (PU)
  10 Aleksandra Pyszny (PY)
  11 Andrzej Jończyk (Jń)
  12 Andrzej Wójcik  (Wj)
  13 Anna Hołomek (Ho)
  14 Anna Kajzerek (AM)
  15 Anna Wilkowska (AW)
  16 Anna Zimoch  (Zc)
  17 Arkadiusz Maciejewski  (MU)
  18 Artur Riemel (Ra)
  19 Barbara Drużdż (Db)
  20 Barbara Paruzel (Pz)
  21 Beata Elsner (ES)
  22 Beata Urśnik (Ub)
  23 Bogdan Szopa (BS)
  24 Bogusław Nowak (BN)
  25 Bożena Rączka (Rb)
  26 Danuta Mielańczyk (Ml)
  27 Daria Rajman – Morawiec (Rd)
  28 Ewa Orzechowska – Sowa (Oa)
  29 Ewa Przybyła (Mt)
  30 Ewelina Limanowska (Le)
  31 Grażyna Rojek (Rj)
  32 Grażyna Włoch (Kc)
  33 Grzegorz  Grzęda (GG)
  34 Hanna Miera (HM)
  35 Helena Spyra (Sh)
  36 Ireneusz Ptaszyński (IP)
  37 Izabela Kowalska – Cichos (Ki)
  38 Jacek Gasztold (Go)
  39 Janusz Sokół (SO)
  40 Jarosław Murawski (JM)
  41 Jerzy Dychała (Dj)
  42 Joanna Łupieżowiec (Łj)
  43 Jolanta Podleśny (Pj)
  44 Jolanta Warzecha (WR)
  45 Karolina Kempny (Mk)
  46 Katarzyna Mrowiec (MO)
  47 Krystian Mirecki (Mi)
  48 Krystyna  Olszar – Hałat (KO)
  49 Krzysztof Gajda (Ga)
  50 Leszek Zimoch (Zl)
  51 Maciej  Kawalerowicz (KA)
  52 Małgorzata Michalak – Jarosz (Mj)
  53 Małgorzata Pompa (Pm)
  54 Marcin  Doczumiński (Do)
  55 Marcin Gulis (Gu)
  56 Marek Niemiec (MN)
  57 Michalina Tomas (Tm)
  58 Michał Płaczko (Pł)
  59 Mirosław Łupieżowiec (Ł)
  60 Mirosław Michalewski (Mm)
  61 Monika Hibner (Pt)
  62 Olga Serwotka (OS)
  63 Patryk Czyż (Cp)
  64 Patryk Krzysztoń (PK)
  65 Piotr Frączek (Fr)
  66 Piotr Maliszewski (Me)
  67 Piotr Parys (PP)
  68 Rafał Górecki  (Gf)
  69 Ryszard Witański (RW)
  70 Sebastian Cyroń (SC)
  71 Stanisław Wojciechowski (SW)
  72 Tomasz Wardenga (TW)
  73 Waldemar Pytlik (Pw)
  74 Wanda Lucyga (Lu)
  75 Wiesław Pawlica  (WP)
  76 Wojciech Peteja (PE)
  77 Wojciech Szymiczek (WS)
 • Sekretarz szkoły
  Justyna Święcka

  Kierownik gospodarczy
  Maria Pietrasz

  Kadry
  Anna Kubin

  Sekretariat uczniów i słuchaczy
  Romana Siwek
  Łucja Talarowska
  Jolanta Szafarczyk

  Księgowość
  Małgorzata Zaborowska – główny księgowy
  Bogusława Gzella – zastępca głównego księgowego
  Barbara Szymura – płace

  Centrum Kształcenia Praktycznego – sekretariat
  Danuta Pawlus

  Pozaszkolne formy kształcenia
  Rafał Górecki
  Maria Pietrasz

  Administrator Systemu Informatycznego
  Dominik Pączkowski