Kalendarz roku szkolnego

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 4 września 2017 r.
2 I semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz semestrów I – III szkół dla dorosłych i V LO dla dorosłych (system zaoczny)
oraz dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru V LO dla dorosłych (system wieczorowy)
4 września 2017 r.- 21 stycznia 2018 r.4 września 2017 r.- 17 grudnia 2017 r.
3 II semestr
dla klas I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz semestrów I – IV szkół dla dorosłych
dla klas IV Technikum Nr 1 oraz semestru VI LO dla dorosłych (system wieczorowy)dla semestru VI LO dla dorosłych; (system zaoczny)
22 styczenia 2018 r. – 22 czerwca  2018 r.
18 grudnia 2017 r.- 27 kwietnia 2018 r.22 stycznia 2017 r.- 27 kwietnia 2018 r.
4 Propozycja wszystkich ocen śródrocznych:
klasy IV Technikum Nr 1&klasy I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3
17 listopada 2017 r.8 grudnia 2017 r.
5 Zakończenie klasyfikacji śródrocznej i semestralnej za I semestr:
w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach V LO dla dorosłych (system wieczorowy)
w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz w semestrach I – III i V(LO system zaoczny) szkół dla dorosłych
10 grudnia  2017 r.
14 stycznia  2018 r.
6 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia  2017 r. –  31 grudnia  2017 r.
7 Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
8 Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za I semestr w oddziałach dla dorosłych do 28 lutego 2018 r.
9 Propozycja ocen rocznych :
klasy IVklasy I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 za wyjątkiem III ET
III ET
23 marca 2018 r.18 maja 2018 r.
30 kwietnia 2018 r.
10 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
11 Zakończenie klasyfikacji w klasach IV Technikum Nr 1 i w semestrach VI LO dla dorosłych 22 kwietnia 2018 r.
12 Zakończenie zajęć w klasach IV Technikum Nr 1 im. Piastów Śląskich oraz w semestrach VI LO dla dorosłych 27 kwietnia  2018 r.
13 Zakończenie klasyfikacji rocznej w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz w semestrach II – IV szkół dla dorosłych 12 czerwca  2018 r.
14 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-III Technikum Nr 1 i BS Nr 3 oraz w semestrach I-IV szkół dla dorosłych 22 czerwca  2018 r.
15 Ferie letnie 23 czerwca 2018 r. – 31 sierpnia  2018 r.
16 Egzaminy poprawkowe i egzaminy w terminach dodatkowych za II semestr w oddziałach dla dorosłych do 31 sierpnia 2018 r.

 

Propozycja dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim

  Data Uwagi
1 11 stycznia 2018 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
2 2 maja 2018 r.  
3 4 maja 2018 r. Egzamin maturalny z języka polskiego
4 7 maja 2018 r. – tylko Technikum Nr 1 Egzamin maturalny z matematyki
5 8 maja 2018 r. Egzamin maturalny z języka angielskiego
6 1 czerwca 2018 r.  
7 19 czerwca 2018 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie