REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19

1
ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach biblioteki szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać
  w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osób.

2
ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

 1. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.
 2. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:

– napisać na adres mailowy biblioteka@e-pckziu.wodzislaw.pl tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;

– złożyć zamówienie w skrzynce umieszczonej obok portierni wpisując na kartce tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę; 

– osobiście, każdego dnia pracy biblioteki w godzinach od 8.00-17.00.

 1. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia po godz.10:00 lub po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia.

3
ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się
  w czytelni.
 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę.
 3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

4
ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.