„Za odkrywanie i rozwijanie talentów. Rozwijanie talentu to nie tylko praca, ale też przyjemność”.

Z okazji 50-lecia Olimpiady Wiedzy Technicznej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim uhonorowano za wieloletnie zaangażowanie w realizację idei krzewienia kultury i wiedzy technicznej wśród młodzieży szkół średnich. Wyrazy uznania oraz podziękowania podkreślające pracę uczniów i nauczycieli naszej szkoły to wyjątkowe wyróżnienie. Cieszymy się, że 10 maja 2024 r. mogliśmy uczestniczyć w obchodach jubileuszu OWT organizowanych przez Uniwersytet Śląski, Naczelną Organizację Techniczną oraz Chorągiew Śląską ZHP w Instytucie Inżynierii Materiałowej – Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, odbierając pamiątkową statuetkę opatrzoną sentencją: „Za odkrywanie i rozwijanie talentów. Rozwijanie talentu to nie tylko praca, ale też przyjemność”. Jesteśmy dumni i przekonani, że następne pokolenia naszych uczniów zapiszą się na kartach kolejnych edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pasek dostępności