Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018

Podręczniki należy zakupić po zajęciach organizacyjnych

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor, wydawnictwo

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Starożytność –

 

 

I

 

średniowiecze. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i

D. Chemperek, A. Kolbarczyk, WSiP

 

 

 

technikum. Klasa 1. Część 1.

 

 

II

 

Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. Klasa 2. Część 1 i

D. Chemperek, A. Kolbarczyk, D. Trześniowski,

 

Język polski

2. Zakres podstawowy i rozszerzony.

WSiP

 

 

 

 

 

Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka.

 

 

III

 

Dwudziestolecie międzywojenne (awangarda) – powojenna

D. Chemperek, A. Kolbarczyk, D. Trześniowski,

 

 

nowoczesność. Podręcznik do języka polskiego. Liceum i

WSiP

 

 

 

 

 

 

technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

 

I

 

Real-Life – elementary- wydanie uaktualnione

Martyn Hobbs, Julia Starr-Keddle, Marta

 

 

Umińska, Pearson Central Europe Sp.z.o.o

 

 

 

 

 

 

 

 

Martyn Hobbs, Julia Starr-Keddle, Marta

 

II

Język angielski

Real-Life – elementary- wydanie uaktualnione/ Real Life – pre

Umińska/ Sarah Cunningham, Peter Moor,

 

intermediate-wydanie uaktualnione

Marta Umińska, Pearson Central Europe

 

 

 

 

 

 

 

Sp.z.o.o

 

III

 

Real Life – pre intermediate-wydanie uaktualnione

Sarah Cunningham, Peter Moor, Marta

 

 

Umińska, Pearson Central Europe Sp.z.o.o

 

 

 

 

 

 

 

Historia. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkoł

B. Burda, B Halczak, R.M. Józefiak, A. Roszak,

 

I

Historia

M. Szymczak

 

ponadgimnazjalnych

 

 

 

wyd. Operon

 

 

 

 

 

I

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla

Arkadiusz Janicki

 

szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

wyd.Nowa Era

 

 

 

 

 

 

Historia i społeczeństwo. Ojczysty panteon i ojczyste spory.

 

 

 

 

Podręcznik dla liceum i technikum.

 

 

 

 

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni. Podręcznik dla

 

 

II

Historia i wiedza o społeczeń

liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata

 

 

 

Historia i społeczeństwo. Europa i świat. Podręcznik dla liceum i

Wyroda, wyd. WSiP

 

 

 

technikum.

 

 

 

 

Historia i społeczeństwo. Swojskość i obcość. Podręcznik dla

 

 

 

 

liceum i technikum.

 

 

I

 

MATeMAtyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota

 

 

Zakres podstawowy i rozszerzony.

Ponczek, Nowa Era Spółka z o.o

 

 

 

 

II

 

MATeMAtyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna

 

 

Zakres rozszerzony

Czarnowska, Grzegorz Janocha, Nowa Era

 

 

Matematyka

 

 

 

Spółka z o.o.

 

 

 

 

 

III

 

MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna

 

 

Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Spółka z o.o.

 

 

 

 

Świat fizyki.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres

Maria Fiałkowska, Jerzy M. Kreiner, Marek

 

 

I

Fizyka

Godlewski, Szymon Godlewski, Krzysztof

 

 

podstawowy.

 

 

 

 

Kozak, Jadwiga Mazur; wyd WSiP (ZAMKOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Hassa, A i J Mrzigod wyd. Nowa Era

 

 

Zakres podstawowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimazjalnych.

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń,

 

 

I

Biologia

Stanisław Czachorowsk,

 

 

Zakres podstawowy

 

 

 

 

wyd. Nowa Era,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

R.Uliszak,

 

 

I

 

K. Wiedermann

 

 

 

Zakres podstawowy

 

 

 

 

wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Oblicza geografii.1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i

R. Malarz, M. Więckowski wyd.Nowa Era

 

 

 

 

technikum. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

Geografia

 

 

 

 

II

Oblicza geografii.2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i

T. Rachwał wyd.Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

technikum. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Oblicza geografii.3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i

R. Malarz, M. Więckowski wyd.Nowa Era

 

 

 

 

technikum. Zakres rozszerzony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Pdręcznik do podstaw

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał wyd. Nowa

 

 

przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Era

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych –

Grażyna Koba

Kupno podręcznika po

 

I

Informatyka

zakres podstawowy.

 

wyd. MIGRA

lekcji organizacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF to Word P2WConvertedByBCLTechnologies