erasmus_2018Agencja Narodowa programu Erasmus+ opublikowała wyniki naboru wniosków na realizację projektów mobilnościowych. Nasz wniosek złożony w akcji Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe uzyskał 90 pkt. na 100 i został sklasyfikowany na 233 miejscu na 1022 złożonych. Warto dodać, że do realizacji zostało zaakceptowanych tylko 256 szkół (każda szkoła mogła złożyć tylko 1 wniosek). Całkowita wartość projektu to 124 988€.

Projekt zakłada 2-tygodniowe praktyki uczniów obecnych klas I i II kształcących się w zawodach technik analityk, technik elektryk, technik mechatronik, technik  chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik automatyk w firmach w Irlandii i Portugalii. 

Dodatkowo 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych odbędzie tygodniowe wizyty w szkołach i przedsiębiorstwach związanych z wybraną branżą celem obserwacji pracy zarówno nauczycieli jak i firm oraz funkcjonowaniem szkół zawodowych w ww. krajach.

Ważną informacją dla uczniów (w szczególności klas II) jest fakt, że już dziś mogą zapoznać się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie www.erasmus.zsz.wodzislaw.pl w dziale dokumenty – ulegnie on tylko kosmetycznym zmianom w stosunku do wersji obowiązującej w bieżącym roku szkolnym. 

 Koordynatorem projektu jest Mirosław Michalewski.

A jak było na naszych ostatnich praktykach, możecie zobaczyć na poniższych filmach: