20171016_103445

W ramach rozpoczynającego się Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, 16 października br. uczniowie kształcący się w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji odwiedzili firmę Sunex z Raciborza, czołowego producenta innowacyjnych urządzeń opartych o odnawialne źródła energii. Jednocześnie warto dodać, że Sunex jest promotorem wykorzystywania energii słonecznej i upowszechniania oszczędnego a ekologicznego sposobu ogrzewania.

20171016_085124 (1)

W czasie wycieczki uczniowie mogli zobaczyć montaż pompy ciepła, układy sterowania oraz przeprowadzanie próby szczelności. W hali kolektorów słonecznych uczniowie poznali metody spawania, obróbki oraz powstawania panelu.

20171016_101843

Wykształcenia w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji staje się gwarantem powodzenia na rynku pracy i konkurencyjności pośród innych zawodów. Pracodawcy, eksperci od ekologicznych i niekosztownych sposobów ogrzewania coraz chętniej zwracają się w stronę szkół ponadgimnazjalnych w poszukiwaniu młodych i prężnych fachowców. Wizyta w zakładzie produkującym czyste źródła energii stała się też okazją do realizacji projektu „Gmina z (dobrą) energią”. Jednym z celów akcji jest zapoznanie uczniów z najnowszymi rozwiązaniami w produkcji energii elektrycznej i cieplnej.