20180604_110008

Wczoraj w naszej szkole odbyła się ważna lekcja poświęcona antydyskryminacji, badaniu własnych postaw wobec odmienności i dyskusji na temat tolerancji. Pan Adam Płachta zaprosił uczniów i nauczycieli naszej szkoły do rozmowy na temat stereotypów, uprzedzeń, naiwnych i szkodliwych osądów społecznych, którymi się posługujemy niestety na co dzień.

20180604_110745

Klasa II OES przy wykorzystaniu równie atrakcyjnych, co efektywnych metod pracy, takich jak: gra Baranga, „Euro-kolej”, ćwiczenie – „Wizualna biografia”, „Maszyna dyskryminacji” odkrywała, wcale nieoczywiste, prawdy o sobie i społeczeństwie, w jakim wzrasta.

20180604_111746

Zajęcia wpisują się również w projekt „Szkoła przeciwko nienawiści”, który, jak wierzymy, będzie miał moc wychowawczą i skłoni uczestników do refleksji nad preferowanymi poglądami, akceptowanymi postawami i przejawianymi zachowaniami.

20180604_111831

Lekcja prowadzona była żywo, z energią, z ogromnym szacunkiem dla uczestnika i w pełnym zrozumieniu jego potrzeb, języka i stanowiska. Dziękujemy!

Za zgoda nauczyciela zamieszczamy konspekt lekcji, który może być wykorzystany w ramach GDDW.