IMG_20161207_105636 (1280x743)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim ogłasza powiatowy konkurs plastyczny pod nazwą „Górnicze tradycje Ziemi Wodzisławskiej” .Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi:„Niezwykłe spotkania górnika z dobrym duchem kopalni Skarbnikiem”

Konkurs organizowany jest w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych i skierowany do uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych z terenu powiatu wodzisławskiego. Termin oddania prac upływa 5 stycznia 2017 r.

Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest Beata Elsner, nauczyciel PCKZiU (kontakt tel. 324553593, mail: b.elsner@pckziu.wodzislaw.pl)

Zobacz regulamin konkursu