Nigdy nie jest za późno by się rozwijać, by nauczyć się czegoś nowego, zadbać o siebie i zatroszczyć o swoją zawodową przyszłość.

PCKZiU jest szkołą publiczną – oferujemy bezpłatne kształcenie, nie pobieramy wpisowego ani opłat za egzaminy.

To już ostatni rok skróconego Liceum Ogólnokształcącego, w wyniku zmian systemowych w następnych lata nauka wydłuży się do czterech lat!

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH– wieczorowo, zaocznie lub przez Internet

· dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej (3-letni cykl kształcenia)

· dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (2-letni cykl kształcenia)

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH – wieczorowo, zaocznie lub przez Internet

· technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości, technik BHP, technik informatyk, technik archiwista, technik florysta, technik usług kosmetycznych, technik masażysta – tylko wieczorowo, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej.