NABÓR 2019

Opisy zawodów – szkoła młodzieżowa

TECHNIK ANALITYK

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

TECHNIK AUTOMATYK