OFERTA EDUKACYJNA 2017/2018

PCKUZiU plakat a3

Szkoła kształci słuchaczy w formach szkolnych i pozaszkolnych, w systemie wieczorowym i zaocznym, również z wykorzystaniem e-learningu i blended-learningu. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest liderem w kształcenia na odległość. Zdobywanie średniego wykształcenia lub zawodu przez Internet to idealna oferta dla osób zapracowanych, a także dla osób niepełnosprawnych. Szkoła wyróżnia się wysokim wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych!!

Oferta kształcenia zawodowego uwzględnia potrzeby lokalnego rynku pracy oraz oczekiwania pracodawców, z którymi placówka utrzymuje ścisłą współpracę.

Zapraszamy osoby pełnoletnie, oraz te które ukończą 18 lat do końca roku kalendarzowego do skorzystania z naszej bogatej oferty edukacyjnej. Zapraszamy także uczniów szkół młodzieżowych (liceum, techników, zasadniczych szkół zawodowych), którzy mogą równolegle ze swoją nauką w szkole macierzystej uczęszczać na kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobywać kolejne kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym. Takie połączenie szkoły młodzieżowej z kwalifikacyjnym kursem zawodowym (gdzie znaczna część zajęć teoretycznych odbywa się przez Internet), daje znaczne większe szanse znalezienia pracy po ukończeniu szkoły.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH:

 • w 1 rok i 8 miesięcy dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

Planowana liczna oddziałów – 2

Liczba miejsc: 60

 • w 2 lata i 8 miesięcy dla absolwentów gimnazjum oraz 8-klasowej szkoły podstawowej

Planowana liczna oddziałów – 2

Liczba miejsc: 60

 

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PCKZiU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA !!!

Dzięki nauce w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w PCKZiU, zdobędziesz wykształcenie średnie, będziesz miał(a) możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

UWAGA !!!

To już ostatni moment, aby ukończyć LO w tak krótkim czasie !!!

Od 1 września 2019 r. nauka w LO będzie trwała 4 lata!

Po ukończeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na studiach wyższych. Możesz również zdobywać także kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w PCKZiU to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków.

Nasza placówka daje Ci także możliwość równoczesnego zdobywania wykształcenia średniego w LO oraz kwalifikacji zawodowych na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Nabór prowadzony jest raz w roku, na semestr jesienny –  rozpoczęcie zajęć we wrześniu.

Nazwa

szkoły

Zawód/profil Długość

cyklu kształcenia

Planowana liczba oddziałów Liczba

miejsc

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej 2 2 60
Dla absolwentów gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej 3 2 60

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH:

(dla absolwentów szkół średnich – bez wymaganej matury)

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

TECHNIK BHP

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK MASAŻYSTA (tylko wieczorowo)

TECHNIK ARCHIWISTA

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

FLORYSTA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

 

NAUKA W SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W PCKZiU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA !!!

 

Nazwa

szkoły

Zawód/profil Długość

cyklu kształcenia

Planowana liczba oddziałów Liczba

miejsc

Szkoła Policealna dla Dorosłych Technik administracji 2 1 24
Technik rachunkowości 2 1 24
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 2 1 24
Technik BHP 1,5 1 24
Technik informatyk 2 1 24
Technik masażysta (wieczorowo) 2 1 24
Technik archiwista 2 1 24
Technik usług kosmetycznych 2 1 24
Florysta 1 1 24
Opiekunka środowiskowa 1 1 24
Opiekun w domu pomocy społecznej 2 1 24
Opiekun osoby starszej 2 1 24

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH:

 

Naszą ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

 • uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych,
 • zdobyciu nowego zawodu,
 • zwiększeniu szans przy poszukiwaniu zatrudnienia,
 • rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: elektromechanik, elektryk lub technik elektryk;

W BRANŻY MECHANICZNEJ: monter mechatronik, technik mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik mechanik;

W BRANŻY GÓRNICZEJ: górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego;

W BRANŻY USŁUGOWEJ: sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik usług kosmetycznych, technik archiwista, technik administracji, technik architektury krajobrazu, florysta, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekunka środowiskowa;

W BRANŻY INFORMATYCZNEJ: technik informatyk, technik teleinformatyk;

W BRANŻY BUDOWLANEJ: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz tynkarz, technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych.

 

U nas w ciągu 8-10 miesięcy możesz uzyskać zawód* lub tytuł technika**

* w przypadku absolwenta dowolnej szkoły zawodowej lub szkoły średniej

** w przypadku absolwenta dowolnej szkoły średniej

 

UWAGA!!!

W ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych można dodatkowo uzyskać:

 • uprawnienia spawacza MAG
 • uprawnienia elektryczne SEP

 

NAUKA NA KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH W PCKZiU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNA !!!

 

Ukończyłeś lub chodzisz do szkoły ponadgimnazjalnej?

Masz 18 lat lub więcej?

Chcesz uzyskać zawód lub kwalifikacje w ciągu 8-10 miesięcy?

Chcesz zwiększyć swoje możliwości?

Ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

 

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

 

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie.

 

Jedynym wymogiem jest skończenie 18 roku życia

 

NASZE ATUTY:

 • Bezpłatna szkoła publiczna
 • Do wyboru dowolny system kształcenia: wieczorowy, zaoczny lub przez Internet
 • Profesjonalna kadra pedagogiczna
 • Ultranowoczesna baza dydaktyczna
 • Dobrze wyposażona biblioteka
 • Darmowe Wi-fi
 • Wysoka zdawalność egzaminów
 • Miła atmosfera

 

DANE TELEADRESOWE:

44-300 Wodzisław Śląski, Gałczyńskiego 1

+48 32 455 35 93

www.pckziu.wodzislaw.pl

www.facebook.com/pckziuwodzislawslaski

szkola@pckziu.wodzislaw.pl