20171206_105657 (1) 1

Święty Mikołaj przyszedł również do uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

20171206_115157
Zgodnie ze wskazaniem kalendarza i wielowiekową już tradycją, dużych i małych odwiedza święty, który rozdaje prezenty. Pojawił się on również w naszej szkole, pochwalił za dobre stopnie, przypomniał, o dobrym zachowaniu i nagrodził słodkościami.

Jak każdego roku, dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu i wszystkim zaangażowanym uczniom, za to, że hołdując tradycji – rozdają uśmiechy!