Pełny tekst plakatu w treści wpisu

Opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców/opiekunów lub za pisemnie wyrażoną zgodą na przeprowadzenie badania. Skorzystaj z możliwości…

Zdjecie ucznia szkoły w trakcie pracy na praktyce zawodowej.

Staże w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”

Podczas tegorocznych wakacji uczniowie i uczennice naszej szkoły, kształcący się w zawodach: technik analityk, technik mechanik, technik mechatronik, technik automatyk oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji pomyślnie zakończyli staże w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Jako beneficjenci projektu mogli oni nabywać kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne w takich firmach jak: „Witax – Krzysztof Wita”, „TBS – CNC Technik”, „System Barosz Gwimet”, „Annex”, „Izol – Plast”…

Wyprawka szkolna

Termin składania wniosków 17 września 2021 r. w gabinecie pedagoga szkolnego. Pobierz formularz podania Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku     ·        Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów…

Grafika ze szkolnymi akcesoriami na powitanie nowego roku szkolnego

Witamy po wakacjach!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim 1 września 2021r. Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas pierwszych Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich i Branżowej Szkoły I Stopnia  nr 3 im. Piastów Śląskich  odbędzie się w sali gimnastycznej o godzinie 930. Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem: oddział wychowawca godzina sala 2…

Rysunek kredą na tablicy dla maturzystów

Świadectwa dojrzałości

Świadectwa dojrzałości będą wydawane w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku, 5 lipca 2021 r. od godziny 12:00 do 16:30.   W kolejnych dniach odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy w sekretariacie uczniowskim w godzinach od 9:00 do 16:00.  Świadectwa będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego – absolwent zobowiązany jest do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos oraz własnego długopisu. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz zachować…

Zdjęcie ilustracyjne

Dyplomy i nagrody

25 czerwca odbyło się rozdanie nagród i wręczenie dyplomów uczestnikom projektu algorytmicznego Centrum Mistrzostwa Informatycznego, do którego zgłosiło się 14 uczniów technikum. Kurs trwał cały rok i obejmował 48 godzin. Na zajęciach uczniowie rozwijali umiejętności programistyczne, pogłębiali wiedzę z algorytmiki oraz matematyki. Część zajęć poświęcona była programowaniu robotów mBOT, które szkoła pozyskała z projektu CMI.

tekst na ilustracji: Szanowni Państwo, Nauczyciele, Uczniowie i Słuchacze, Rodzice. Dzisiaj kończy się rok szkolny 2020/2021. Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, naszą edukację, ale mimo tego trudnego czasu daliśmy radę! Ogromnym zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją wszyscy pokonywaliśmy przeciwności i możemy z dumą powiedzieć, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. Wreszcie rozpoczynają się wakacje. Czas tak bardzo przez nasz wszystkich wyczekiwany. Pamiętajcie jednak, że ten czas radosnej swobody i zabawy nie zwalnia z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. A zatem proszę, bądźcie rozważni i ostrożni. Niech letni odpoczynek przyniesie radość i niezapomniane wrażenia, a każda wakacyjna przygoda zakończy się szczęśliwym powrotem do domu. Nabierajcie sił do dalszej nauki i pracy po to, by od września wrócić do wspólnej nauki w ławkach szkolnych. Dyrektor szkoły Danuta Mielańczyk

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Uczniowie i  Słuchacze, Rodzice Dzisiaj kończy się rok szkolny 2020/2021. Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość, naszą edukację, ale mimo tego trudnego czasu daliśmy radę! Ogromnym zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją wszyscy pokonywaliśmy przeciwności i możemy z dumą powiedzieć, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. Wreszcie rozpoczynają się wakacje. Czas tak bardzo przez nasz wszystkich wyczekiwany. Pamiętajcie jednak,…

Uczniowie PCKZiU w czasie zajęć z programowania i obsługi obrabiarek CNC

Programowanie i obsługa obrabiarki CNC

Wykorzystując nowoczesne wyposażenie naszej szkoły w maszyny obróbcze, w ubiegłą sobotę, 7 uczniów ukończyło szkolenie: „Programowanie i obsługa obrabiarek / tokarek CNC”. Uczniowie Ci kształcą się w zawodach technik mechanik oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji zaś szkolenie mogli ukończyć dzięki uczestnictwu w projekcie: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Kolejna grupa 11 uczniów kształcących się w zawodach: technik automatyk, technik mechatronik i technik mechanik ukończy w/w szkolenie…

W trakcie projektowania, montażu i obserwacji działania układów mechatronicznych

Projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych

                Sterowniki PLC, to „mózgi” każdej nowoczesnej linii produkcyjnej w dzisiejszym, zautomatyzowanym przemyśle. Idąc z duchem czasu, 12 uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik automatyk i technik chłodnictwa i klimatyzacji ukończyło szkolenie „Projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych”, które zostało przeprowadzone w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.

Powrót do szkoły po pozytywne myśli

Pozytywne myśli

Samorząd Uczniowski przy wsparciu pedagoga szkolnego p. Małgorzaty Michalak-Jarosz zainaugurował akcję „Pozytywne myśli”. W związku z tym w całej szkole pojawiły się plakaty oraz banery, które mają nam poprawić humor, wywołać uśmiech i umilić powrót do szkoły. Udało Wam się już znaleźć wszystkie? Która sentencja jest Waszą ulubioną?

Ilustracja graficzna do wiersza Paulo Coelho występującego w życzeniach Pani Dyrektor dla maturzystów: jasna słoneczna droga wśród brzóz

Moi Drodzy Uczniowie i Słuchacze!

Paulo Coelho stwierdził, że „Nikt nie może stracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać”. Owe słowa kryją w sobie głębokie znaczenia, które odnieść możemy do naszego współczesnego życia.   Rzeczywistość, w której już  od ponad roku żyjemy, zweryfikowała priorytety każdego z nas. Wszyscy wiemy jednak,…