Jak co roku w naszej szkole przeprowadziliśmy akcję pomocy dla zwierząt ze schronisk pod hasłem Podaj Łapę. Organizatorkami akcji była pani Agnieszka Wójcik, pani Małgorzata Michalak-Jarosz, pani Marzena Płażewska oraz pani Małgorzata Wdowiak. Udało nam się zebrać karmę, koce, smycz itp. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

Wszystkie zebrane produkty zostały przekazane Stowarzyszeniu na rzecz zwierząt KOTY PSY I MY z Wodzisławia Śląskiego. Jednocześnie przekazujemy informację ze Stowarzyszenia o przyjmowaniu chętnych osób jako wolontariuszy!!!!!

Serdecznie zachęcamy do pomocy!

Pasek dostępności