Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim dba o rozwój swoich uczniów w każdym możliwym aspekcie. Od 8 lat dzięki programowi Erasmus+ uczniowie tej szkoły zdobywają doświadczenia zawodowe podczas praktyk realizowanych w Portugalii, Szwecji, Irlandii, Niemczech czy ostatnio we Włoszech a także w Chorwacji. Dodatkowo szkoła zaprasza zagranicznych ekspertów do prowadzenia szkoleń w Wodzisławiu Śl i oferuje takowe zagranicą. 

Od 18 do 22 marca właśnie takie 2 działania były realizowane w PCKZiU. Nauczyciel z Włoch – Alberto Michelini – przeprowadził 30h zaawansowane szkolenie  z zakresu obsługi i programowania robota humanoidalnego NAO, w którego posiadaniu jest ta placówka. A w tym samym czasie grupa operatorów CNC ze szkoły branżowej uczestniczyła w szkoleniu z zakresu obsługi obrabiarek EMCO. 

Włoski ekspert – poza prowadzeniem zajęć z uczniami PCKZiU – wziął udział w uroczystości podpisania umowy Branżowego Centrum Umiejętności w obszarze robotyki, które zostanie wkrótce uruchomione w PCKZiU. – Mam nadzieję tu wrócić jak już BCU zostanie otwarte i skorzystać z możliwości jakie ono będzie oferować w zakresie robotyki – dodał na koniec swojego krótkiego wystąpienia.

Alberto był pod ogromnym wrażeniem wyposażenia naszej szkoły oraz umiejętności naszych uczniów. Był także zaskoczony treściami naszych podstaw programowych dla zawodów technika mechatronika, automatyka i robotyka – dodaje koordynator projektu Mirosław Michalewski. 

Warto dodać, że Alberto Michelini jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie robotyki i NAO. Jego uczniowie w ubiegłym roku wygrali międzynarodowy konkurs NAO Challenge we Włoszech a w tym roku (w takcie jego pobytu w Polsce) zajęli 2 miejsce. 

W tym samym czasie 12 uczniów szkoły branżowej kształcących się w zawodzie operator obrabiarek CNC podnosiło swoje kompetencje zawodowe w czeskiej Karvinie. Szkoła partnerska przygotowała dla naszych uczniów szkolenie z zakresu projektowania, programowania i obsługi obrabiarek EMCO. Uczestnicy szkolenia mieli okazję skonfrontować swoje umiejętności z kolegami z Czech, zapoznać się z obsługą obrabiarek innych firm a w kwietniu będą brali udział w podobnym kursie dla uczniów z Karviny prowadzonym w naszej szkole.

Zaproszenie eksperta było możliwe dzięki posiadanej przez PCKZiU Akredytacji w sektorze Kształcenie i szkolenia Zawodowe i współfinansowaniu przez Unię Europejską. Z kolei projekt dla operatorów CNC został zrealizowany w ramach Funduszu Wyszehradzkiego V4 Gen Mini Grants.

Pasek dostępności