Jan Bochenko, uczeń klasy czwartej kształcącej się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, zajął IV miejsce w XIII Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Mentorem zawodowym ucznia jest nauczycielka przedmiotów zawodowych pani Helena Spyra.

Pasek dostępności