Poszukiwania trafnych, ciekawych, zastanawiających i zaskakujących słów w poezji Wisławy Szymborskiej podjęli się nasi uczniowie. Wybrane fragmenty wierszy młodzież zaprezentowała na samodzielnie wykonanych pracach.

Warto przypomnieć, że Wisława Szymborska w 1945 roku debiutowała wierszem „Szukam słowa”. Tytuł utworu nie tylko wyraża ówczesną sytuację młodej autorki, poszukującej swojego literackiego głosu i środków artystycznego wyrazu, ale do dziś stanowi trafne określenie sensu i celu czytania poezji.

Zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Projektu Mistrzyni Szymborska.

Pasek dostępności