W listopadzie 2022 roku odbył się Konkurs Kreatywnego Pisania skierowany do uczniów klas czwartych Technikum nr 1 im. Piastó Śląskich. 18 adeptów przygody literackiej podjęło się zredagowania interpretacji przysłowia ,,Übung macht den Meister”.  Kreacja literacka zachęcała do nowatorskiego spojrzenia na funkcje językowe, zbiór zasad gramatycznych i semantycznych, jako na formę ekspresji twórczej. Na uwagę zasłużyły prace Marty Olszewskiej z klasy 4MH4, Kamila Panica z klasy 4 KU4 i Wiktorii Surmy z klasy 4AG4. Zorganizowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajęła się nauczycielka języka niemieckiego pani Ewa Przybyła.

Pasek dostępności