Julianna Lazar i Zofia Pałasz odebrały z rąk Kuratora Oświaty Dariusza Domańskiego dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. Słowa uznania i gratulacje złożyła również Kornelia Newy, Członkini Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz Ireneusz Komorowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium w Rybniku. 

Pasek dostępności