Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022 w PCKZiU.

W ramach  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie i słuchacze mieli okazję wziąć udział w  różnorodnych działaniach.

Odbywały się zajęcia dotyczące rynku pracy i kariery pod hasłem„Złap za stery do swojej kariery” przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami prowadzenia działalności jako jednej z form rozwoju kariery – zajęcia prowadziła Pani Justyna Marszałek-Świtlik z ZUS-u w Rybniku.

Gościliśmy także dziekana Akademii Górnośląskiej Wydziału Zamiejscowego w Żorach, pana Aleksandra Wolskiego, który wygłosił wykłady dotyczące rozwoju osobistego oraz przestrzeni i więzi w społeczności lokalnej.

Klasy 3O oraz 2MS udały się do firmy System – Barosz Gwimet Sp. z o.o. oraz firmy Azis Mining Service Sp. z o.o. w celu zapoznania się ze specyfiką firm. Klasa 4K5 udała się na Politechnikę Krakowską do zakładu Chłodnictwa i Klimatyzacji gdzie poznali stanowiska badawcze oraz mieli okazje przebywać w komorze termoklimatycznej.

Klasa 4MH5 oraz 2MS pojechały na wycieczkę do Brennej gdzie po wejściu na szczyt w miłej atmosferze mogli porozmawiać o specyfice rynku pracy oraz trudnościach jakie mogą spotkać młodego człowiek na początku jego kariery.

W ramach OTK zorganizowane zostały także warsztaty dla uczniów szkół podstawowych podczas, których nasi goście zapoznali się z możliwościami kształcenia zawodowego w PCKZiU.

Uczniowie PCKZiU wzięli również udział w konkursie fotograficznym „Mój wymarzony zawód zatrzymany w obiektywie.

Pasek dostępności