Pod koniec września nasza szkoła wzięła udział w X Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii” – projekcie edukacyjnym adresowanym do uczniów wszystkich typów szkół. 29 września o godzinie 13.00 w auli szkolnej 30 uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia pisało dyktando, które było sprawdzianem znajomości języka ojczystego, ale także okazją do przywołania ważnych wydarzeń i postaci współczesnej historii Polski. Jubileuszowa X edycja Dyktanda była dla jej uczestników przyjazną lekcją języka ojczystego i historii, szczególnie związanej z koleją polską, a także cyklicznym spotkaniem integrującym naszą społeczność szkolną.

            Na etapie szkolnym I miejsce zajęła Anna Sobik z kl. III ET, II miejsce zdobyła Wiktoria Surma z kl. IV AG4, zaś III miejsce – Wiktoria Duda  również z kl. IV AG4.

 Koordynatorami projektu była p. Agata Rymer i p. Anna Zimoch.

Pasek dostępności