We wrześniu obchodziliśmy międzynarodowe święto ustanowione z inicjatywy Rady Europy przypadające na 26 września. Zorganizowaliśmy szkolny konkurs na oryginalną interpretacje ,,złotych myśli” w języku angielskim. Uczniowie poszukiwali najciekawszych pisarzy obszaru anglojęzycznego i omawiali ich popularne cytaty literackie. Współczesna interpretacja zaskakiwała kreatywnością mówców. Szkoła przystąpiła również do ogólnopolskiej  sieci szkół o profilu zawodowym, stwarzając dostęp  nauczycielom i uczniom  do bazy dydakyczno – leksykalnej w języku niemieckim. Pieczę nad organizacją Szkolnego Dnia Języków Obcych sprawowały nauczycielki : Daria Rajman-Morawiec, Karolina Kempny i Ewa Przybyła.

Pasek dostępności