W Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Sprachdoktor praca ucznia z klasy 2AS Macieja Hudka zajęła 10. miejsce w województwie. Konkurs został zorganizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Udział w programie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Ucznia do konkursu przygotowała nauczycielka języka niemieckiego pani Ewa Przybyła.

Pasek dostępności