W dniach od 20 do 29 kwietnia  uczniowie klas trzecich technikum uczestniczyli w projekcie „Lekcje z Temidą” realizowanym w ramach spotkań on-line. Projekt prowadzony jest przez przedstawicieli Fundacji „Altum”, a finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości. Celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród  młodzieży.

Podczas „Lekcji z Temidą” kształtowany i umacniany był szacunek do prawa oraz promowanie postaw proobywatelskich. Prowadząca zajęcia, prawnik pani Paulina Salamon, opowiedziała uczniom, dlaczego ludzie stworzyli prawo, jak należy reagować na prześladowanie w szkole i Internecie, gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa, jakie prawa ma konsument, jak dostać się na studia prawnicze itp. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialności prawnej, programu nauczania studiów prawniczych i różnych aspektów pracy po ich ukończeniu. W trakcie spotkania uczniowie mogli zadawać pytania oraz wyrażać swoją opinię na temat danego zagadnienia. Udział w projekcie edukacyjnym „Lekcje z Temidą” dał możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji. Może dzięki udziałowi w projekcie, wśród naszych uczniów, znajdą się tacy, którzy zwiążą swoją przyszłość z prawem?

Koordynatorami programu w szkole byli pani Anna Kajzerek i pan Andrzej Ptak.
Obraz Sang Hyun Cho z Pixabay

Pasek dostępności