Kolejni trzej uczniowie naszej szkoły odbywają staże u lokalnych pracodawców. Staże dla technika mechatronika oraz technika elektryka realizowane są w ramach projektu Innowacyjne Nauczanie Potrzebą Przyszłości, a uczniowie otrzymują nie tylko bezcenną wiedzę, ale i wynagrodzenie finansowe.

Pasek dostępności