O tym, że krew to życiodajny płyn chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Aby popularyzować wiedzę o krwi oraz o krwiodawstwie PCKZIU zorganizowało wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu konkurs z nagrodami dla uczniów i słuchaczy.

Laureatami konkursu zostały w szkole młodzieżowej:

Emilia Gajdosz 

Martyna Grela

Paulina Płowaś

natomiast w szkole dla dorosłych:

Agnieszka Firla KKZ EKA.05

Marcin Sypek KKZ INF.04

Mateusz Czerny LO

Gratulujemy.

Pasek dostępności