Z dumą informujemy, że dwie uczennice naszej szkoły: Wiktoria Pawliczek z klasy czwartej kształcącej się w zawodzie technik analityk oraz Julianna Lazar z klasy trzeciej technik analityk otrzymały Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022.

Gratulujemy

Pasek dostępności