W ubiegłym tygodniu został rozstrzygnięty szkolny konkurs ,,Deutsche Grammatik ist einfach!”, który sprawdził wiadomości i umiejętności uczniów Technikum nr 1  z zakresu gramatyki języka niemieckiego.  Gramatyka, jako jeden z najważniejszych działów językoznawstwa, jest fundamentalnym elementem struktury systemu językowego,  umożliwiając  stworzenie prawidłowego kontekstu zdania. Zatem, jest nieodzowna w procesie nauczania języka obcego. W szkolnym  konkursie wzięło udział 23 uczniów , którzy zmagali się z wyborem  właściwej struktury gramatycznej w teście wielokrotnego wyboru. Godzinny test sprawdzał umiejętności stosowania czasów, stron i trybów w języku niemieckim. Najwyższe wyniki w konkursie uzyskali Emilia Gajdosz i Rafał Kucza. Konkurs zorganizowali nauczyciele języka niemieckiego: mgr Ewa Przybyła i mgr Andrzej Ptak.

Pasek dostępności