We wrześniu został rozstrzygnięty szkolny konkurs literacki  ,,Meine Fereinerlebnisse”.

Adresatami konkursu byli uczniowie Technikum, którzy mieli możliwość  nadesłania prac prozatorskich związanych z tematyką wakacyjnych przeżyć.  Konkurs  polegający na napisaniu opowiadania rozwijał umiejętności pisarskie , twórczą interpretację prozatorską , znajomość gramatyki i struktur leksykalnych. Na szczególną uwagę zasłużyły prace Julianny Lazar i  Karola Szwedy. Przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu zajęła się nauczycielka języka niemieckiego mgr Ewa Przybyła.

Pasek dostępności