„Gdzie byłeś? Lumpowałeś się? Mój złoty, powiedz… powiedz…(…). 

W nocnej kawiarni byłeś, likiery piłeś, ładne panny były… tak ładnie śmierdzisz cygarami…u,u!”. 

          3 i 4 września 2021r.  uczniowie, słuchacze i nauczyciele PCKZiU po raz piąty  wzięli udział w akcji „Narodowe Czytanie”. Przedstawiciele klas technikum, słuchacze szkoły branżowej II stopnia, liceum ogólnokształcącego oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauczyciele głośno odczytali lekturę tegorocznej  jubileuszowej edycji „Narodowego Czytania”,  którą była  „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

           Nasz udział w dziesiątej odsłonie „Narodowego  Czytania” w tym roku był  nie tylko wydarzeniem promującym czytelnictwo, ale  także jednym z wielu działań integrujących naszą społeczność szkolną w tych trudnych czasach związanych z pandemią. Zaś głośna lektura tragifarsy Zapolskiej  zachęciła  do dyskusji na temat relacji międzyludzkich i zachowań promujących walkę dobra ze złem, a piętnujących obłudę i zakłamanie. To wspaniałe przedsięwzięcie cieszy się w PCKZiU od wielu lat wielkim zainteresowaniem i stało się cykliczną imprezą organizowaną w naszej szkole.

Pasek dostępności