Opieka stomatologiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski oraz Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Opieka stomatologiczna uczniów obejmuje:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Przeglądy stomatologiczne dla uczniów niepełnoletnich odbywają się w obecności rodziców/opiekunów lub za pisemnie wyrażoną zgodą na przeprowadzenie badania.

Skorzystaj z możliwości bezpłatnego badania kontrolnego w celu ustalenia metod i form dalszych działań profilaktyktycznych lub leczenia.

Opieka stomatologiczna dla uczniów jest bezpłatna, finansowana ze środków NFZ w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Zadzwoń jeszcze dziś i umów się na pierwszą wizytę!

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lexstom”, ulica 26 marca 164, Wodzisław Śląski.

Rejestracja czynna:

poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00,

środa i piątek od 8.00 do 14.00.

Godziny przyjęć:

poniedziałek od 10.00 do 15.00,

wtorek, środa i czwartek od 12.00 do 17.00,

piątek od 10.00 do 15.00. telefon: 533226155, 32/4554278

Pasek dostępności