Podczas tegorocznych wakacji uczniowie i uczennice naszej szkoły, kształcący się w zawodach: technik analityk, technik mechanik, technik mechatronik, technik automatyk oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji pomyślnie zakończyli staże w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”.

Jako beneficjenci projektu mogli oni nabywać kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne w takich firmach jak: „Witax – Krzysztof Wita”, „TBS – CNC Technik”, „System Barosz Gwimet”, „Annex”, „Izol – Plast” czy „Laboratorium Twoje Zdrowie”.

Pasek dostępności