Świadectwa dojrzałości będą wydawane w sekretariacie uczniowskim od poniedziałku, 5 lipca 2021 r. od godziny 12:00 do 16:30.  

W kolejnych dniach odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy w sekretariacie uczniowskim w godzinach od 9:00 do 16:00. 

Świadectwa będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego – absolwent zobowiązany jest do posiadania maseczki zakrywającej usta i nos oraz własnego długopisu. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz zachować dystans min. 1,5 m. 

Pasek dostępności