W bieżącym miesiącu, w ramach projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”, rozpoczęliśmy dwa atrakcyjne szkolenia zawodowe.  Pierwsze – z „Programowania i obsługi obrabiarek / tokarek CNC”, w którym bierze udział 7 uczniów oraz drugie z zakresu „Projektowania, montażu i eksploatacji układów mechatronicznych”, w którym bierze udział 12 uczniów.

Pasek dostępności