Kolejnych 11 uczniów rozpoczęło staże u lokalnych pracodawców w ramach projektu  „Innowacyjne Nauczanie Potrzebą Przyszłości”.

Uczestnicy projektu już od lutego zdobywają nowe umiejętności praktyczne u pracodawców, którzy kształcą ich w specjalnościach technika analityka, technika mechatronika i technika chłodnictwa i klimatyzacji.

Pasek dostępności