Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, informuje o naborze wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym:  od 01 marca do 31 sierpnia 2021 roku

Zadania programu, realizowane w 2021 roku:

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B 
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych)
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego 
 • zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  
 • zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości 
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  tj. protezy na III poziomie jakości 
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego  – szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego  

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku otrzymają pomoc w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:
 • uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B
 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego

Możliwa jest również pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Wnioski w ramach Modułu I należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 

przy ul. Wałowej 30 bądź przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia.

W ramach Modułu II przyjęte zostały dwa terminy przyjmowania wniosków:

 1. od 01 marca do 31 marca 2021 roku  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
 2. od 01 sierpnia do 10 października 2021 roku  (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym czyli dofinansowanie kosztów edukacji:  – w szkole policealnej;

 • w kolegium;
 • w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe) przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

Wnioski w ramach Modułu II należy składać wyłącznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW)

Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl  

(zakładka „Aktywny samorząd”) lub pod numerem telefonu /32/ 455 14 30 wew. 33 lub 34.

Pasek dostępności