Dzięki kolejnej profesjonalnie wyposażonej w ramach projektu pracowni nasze uczennice kształcące się w zawodzie technika analityka nabyły dodatkowych kompetencji zawodowych.

Szkolenie pod nazwą: „Pomiary fizykochemiczne” zostało zorganizowane w ramach projektu: „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” i stanowiło jedno z wielu oferowanych przez projekt działań.

Pasek dostępności