Uczniowie klas maturalnych, którzy złożyli deklaracje wstępne proszeni są do stawienia się w szkole do dnia
5 lutego 2021r. w celu zmiany przedmiotów w deklaracji maturalnej oraz podpisania deklaracji ostatecznej. Deklaracje maturalne należy składać w godzinach urzędowania sekretariatu uczniowskiego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:30.

  • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności
    w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  • Każda osoba składająca deklarację ostateczną korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czerwony i niebieski długopis, linijka).Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Pasek dostępności