W tym tygodniu po raz kolejny mamy powód do ogromnej dumny i radości, a to za sprawą Tobiasza Barnabasa, który zajął 2. miejsce w XI Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” oraz Pawła Krause, który uplasował się na miejscu 9. Tobiasz i Paweł są uczniami klasy trzeciej kształcącej się w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Opiekunem merytorycznym uczniów jest pani Helena Spyra. Gratulujemy!  

Pasek dostępności